Nội dung công tác phòng béo phì cho trẻ

Để phòng bệnh béo phì cho trẻ mầm non, hiệu trưởng các trường cần thực hiện những nội dung sau:

+ Bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ giáo viên, đội ngũ cấp dưỡng

Hiệu trưởng nên thường xuyên bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ giáo viên, đội ngũ cấp dưỡng về tầm quan trọng cũng như những biện pháp phòng bệnh béo phì cho trẻ mầm non. Đội ngũ cấp dưỡng cần có kiến thức về dinh dưỡng, chế biến các món ăn sao cho đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho trẻ phát triển toàn diện.

+ Xây dựng điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí. Tận dụng tất cả CSVC sẵn có của trường, đồng thời biết khai thác tiềm năng CSVC của xã hội để tổ chức hoạt động cho học sinh.

Có những trang thiết bị tối thiểu để thực hiện công tác phòng bệnh béo phì cho trẻ như: sân bãi, dụng cụ TDTT, nhạc cụ,…

+ Thường xuyên cải tiến và nâng cao chất lượng trong việc tổ chức các hoạt động cho trẻ

Cải tiến nội dung, phương pháp hoạt động cho phù hợp tâm lý, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của trẻ mầm non, đổi mới hình thức hoạt động để trẻ hứng thú, tự nguyện tham gia.

Các hoạt động phải phù hợp, nhẹ nhàng, vui tươi, phát huy được tính tích cực chủ động của trẻ, tránh sáo mòn đơn điệu.

+ Phối hợp với gia đình, các lực lượng ngoài nhà trường

Hiệu trưởng cần có sự phối hợp chặt chẽ với gia đình của trẻ nhằm thực hiện công tác tuyên truyền kiến thức nuôi dạy con khoa học đến tất cả phụ huynh trong toàn trường để công tác phòng bệnh béo phì cho trẻ mầm non đạt được hiệu quả tốt nhất.

* Đối với trẻ đã bệnh béo phì, hiệu trưởng các trường mầm non cần phải:

+ Phân công và chỉ đạo GVMN tăng cường lịch vận động cho trẻ.

+ Xây dựng khẩu phần ăn cho trẻ bệnh béo phì theo nguyên tắc giảm lượng béo, đường, tăng lượng rau củ, trái cây, những thực phẩm giàu chất xơ, sử dụng các loại sữa không béo.

+ Tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức đến các đối tượng có liên quan như: GVMN, phụ huynh và trẻ mầm non.

 

Post Author: admin